Stavba

Opěrná zeď bez malty má své kouzlo

Postavit opěrnou zeď, kaskádu či terasu není nic složitého. Jen je třeba dbát na její funkčnost, očekávanou životnost a také na její následnou údržbu.

Nejdříve zjistěte, jak je velký sklon, jaké je složení svahu, zda jde o písek, jílovitou nebo trvale podmáčenou půdu a zvolte konstrukční řešení i stavební komponenty. Práci ve svahu konzultujte se statikem. Můžete zvolit opěrné zdi a zídky, sestavené ze svahových tvarovek neboli svahovek. Respektujte i stavební zákon a myslete i na sousedy. Skládanka z betonových svahovek je snadná, variabilní, prvky jsou odolné, trvanlivé a v přijatelné ceně. Dílčí komponenty se kromě zpevňování svahů uplatní i při stavbě květinových zdí, dekorativních zákoutí a vytvoření umělých zdí.

Než začnete

Nízké zídky k dekorativním účelům lze založit na štěrkopískovém podsypu. Opěrné stěny jsou vyšší než 1,5 m a spolehlivě je stabilizuje betonový základ o výšce 30 až 40 cm nad terénem. Počítejte se základovou spárou v nezámrzné hloubce 80 až 110 cm šířkou o 20 cm větší, než profil svahovky. V místech, kde se objevuje spodní voda, zapusťte drenáž. Vyztužení základů armovací ocelí se vyplatí ve velmi svažitém terénu. Stavba probíhá suchou cestou postupným skládáním svahovek do vrstev za současného s vyplňování dutin zeminou, které se pak osází zelení. Konstrukce umožňuje sklon zdi od 45 až do 75 stupňů a spotřeba se pohybuje od 8 do 14 ks/m² podle druhu.

Ztracené bednění a přiznané kamení

Kolmou opěrnou zídku lze postavit z betonových dílců ztraceného bednění. Tvárnice klademe na vazbu a staví se na betonový základ. Základ izolujte hydroizolačním pásem, stabilitu zídky posilte armováním a prokládejte betonem ve tvarovkách s plnivem, třeba kamením. Vhodnější jsou tvárnice z boku zapadající na zámek.

Suché zdivo z kamenů

Začněte výkopem základové rýhy 10 cm do hloubky a  vložte drenážní vrstvu z kačírku. Pro stabilitu základové vrstvy použijte ploché kameny. Další řady kamenů klaďte vždy na tenkou vrstvu hlíny a vždy plochou stranou dolů. Horní, členitější vrstvu dorovnávejte hlínou, kam se opět zasadí rostliny. .

Opěrné zdi

Základem je zhutněný výkop minimálně 30 cm hluboký a 70 cm široký. Pro zídku o výšce do 150 cm výkop vyplňte drceným štěrkem, nejlépe zhutněným a na něj pokládejte kámen. Tak lze postavit rovné i opěrné gravitační zdi, svislé zdi se sklonem 5° až 43°, jednostranně i oboustranně pohledové stěny, rohy i oblouky. Základní kameny lze navzájem kombinovat.

1 COMMENTS

  1. Dobrý den, zajímala by mne cena betonových svahovek, co vypadají jako kameny-viz obrázek.
    Potřebovala bych to asi na 7m2 zdi vysoké kolem 40cm.
    Děkuji, s pozdravem Tonzarová

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.