Dům a Zahrada

Jak na podřezání domu? Zbavte se vlhkého zdiva!

Ideální vlhkost vzduchu v bytě či domě má být 40 % až 60 % podle typu místnosti a jejího využití. V koupelně nebo kuchyni bývá vlhkost vzduchu vyšší. Mění se i v ročních obdobích. V zimě bývá vyšší, asi 45 až 60 % a v létě zase nižší, asi od 40 do 55 %. Podřezání zdiva je účinný prostředek boje s vlhkostí během rekonstrukcí starších domů.

Faktory ovlivňující vlhkost vzduchu

Kromě běžných činností, jako je vaření, sprchování, koupání a sušení prádla, ovlivňuje vlhkost i technický stav nemovitosti. Do stavby může pronikat voda přes narušené základy, stěny domu, poškozenou střechou i při netěsnosti vodovodního potrubí. Záleží i na ročním období, venkovním klima i stáří objektu. U zděných novostaveb je na začátku vlhkost vzduchu v interiérech vyšší. Díky těmto metodám se sníží vlhkost v bytě.

Stavební závady

Při zatékání vody přes střechu a netěsnostmi oken a dveří, vzlínání půdní vlhkosti nebo kondenzování vodních par z ovzduší z důvodu nedostatečné tepelně-izolační zábrany obvodové konstrukce a vzniká tepelný most, vlhkost se zvyšuje a vlhnou zdi. Může jít o prasklé vodovodní potrubí i kanalizaci.

Mechanické metody odstranění vlhkosti zdiva

Podřezáním objektu vznikne místo, do kterého se vloží hydroizolační materiál proti vlhkosti. Nejčastější je narážení plechů, podřezání zdiva řetězovou pilou nebo diamantovým lanem. Použití těchto metod vyžaduje odborné posouzení stavu budovy statikem.

Narážení nerezových plechů

Hydroizolační vrstvou jsou nerezové desky vlnitého plechu, které se zaráží do pravidelné ložné spáry zdiva. Desky s hroty se do zdiva zaráží strojně nebo ručně pneumatickým kladivem v délce odpovídající tloušťce zdiva. Plechy se napojují překrýváním krajních vln pro kompaktní hydroizolaci. Nerez má dlouhou životnost. Metoda se nedá použít na stavby s nepravidelnými a vodorovnými spárami.

Podřezání zdiva řetězovou pilou

Nahrazuje často pracné podřezání zdiva ruční pilou břichatkou. Řez se vede v maltové spáře a některá zařízení podřeže i smíšené zdivo. Musí se odsekat stará omítka v místě řezu pro vytvoření pevného a rovného podkladu nutného pro pojezd řezacího zařízení. Řez má délku 1 metr. Do vyčištěné drážky se vloží izolace z polyetylénu nebo sklolaminátu a plastové klíny 5 až 10 mm. Přesahy musí být 30 až 50 mm a spára se vyplní maltou.

Podřezání zdiva diamantovým lanem

Pro jakýkoli typ zdiva různé tloušťky, pro vodorovné i svislé řezy. Řezací lano má jádro z oceli s diamantovým prstenem, napojené segmenty v délce 300 mm a při opotřebení jej snadno vyměníte. Do zdiva se vyvrtají otvory, lano se provlékne, nasadí na kladky a navleče na hnací kolo. Šířka drážky je 10 mm. Dá se využít v betonových a železobetonových konstrukcích i u zdiva bez vodorovné ložné spáry. Náročné na manipulační prostor.

Další metody

Infuzní clony slouží proti vzlínající vlhkosti do zdiva u zdiva jakéhokoli složení. Stěrková hydroizolace se kombinuje s napojením na izolaci podřezání nebo infuzní clonu. Provádí se i vrtání jádrových otvorů pro prostupy v různých materiálech v průměru 50 až 500 mm. Zamezte proniknutí vlhkosti, ať se vám netvoří plíseň v bytě

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.