Pro kutily

Jak vyčistit studnu? Postup čištění a údržby

Všichni si přejeme, aby v našich studnách byla čistá a nezávadná pitná voda. Při využívání studny se v ní ale vytváří nános usazenin, které do ní proniknou s dešťovou a povrchovou vodou. Proto je třeba věnovat potřebnou pozornost údržbě studny. Podívejme se jak udržet čistou vodu bez kontaminace.

Mnoho dříve kopaných studní je v dnešní době v dost špatném technickém stavu. Převládají zejména netěsnosti v krytu. Do studní se při jarním tání či během přívalových dešťů s povrchovou a dešťovou vodou dostávají organické nečistoty, které se usazují na jejím dně. Tam vytvoří jemný kal, který tvoří zemina, listí, větve a odumřelá těla drobných živočichů. Nečistoty zvyšují kontaminaci vody a negativně mění její chuť, pach a barvu. Mohou ucpávat vstupní otvory a výtlačné potrubí. Silně znečištěná studna může navíc znečišťovat i studny v jejím blízkém okolí.

Příčiny kontaminace vody

Nejprve si nechte udělat rozbor vody. Větší množství bakterií se vyskytne v následujících případech: 

 • dno studny pokryjí tlející zbytky organických materiálů
 • do studny prosakuje odpadní voda z kanalizace nebo jímky v blízkém okolí
 • spodní voda je znečištěna v celé přilehlé oblasti
 • při neodborné nebo nedostatečné dezinfekci studny

Při dezinfekci je nutné provést dezinfekce studny, celého rozvodu, bojleru a domácí vodárny, ve kterých bývá velké množství bakterií. Pak vám bude vlastní studna dobře sloužit.

Základní údržba studny před čistěním

 • před čištěním studny opravte nadzemní části
 • vyměňte poškozené a netěsnící poklopy
 • omezte možnost vniknutí nečistot či drobných živočichů
 • zrušte všechny větrací otvory
 • odstraňte nepoužívané rezavějící potrubí, dřevěné trámy a lávky
 • na povrchu vytvořte kolem skruže široký betonový límec
 • terén kolem vyspádujte směrem od studny

Způsoby čištění studní

Kvalitu vody ve studni pravidelně kontrolujte, studnu udržujte v dobrém technickém stavu a jednou za několik let ji vyčistěte. Technologický postup se stanovuje podle druhu a stavu studny:

 • při mechanickém čištění se provádí tlakové rázy ocelovými kartáči a odstraňují usazeniny
 • při chemickém čištění se používají chemické látky k vysrážení tvrdých chemických sloučenin

Čištění studny

Nejprve očistěte vnější část studny a vyčerpejte vodu. Před vstupem do studny si svíčkou ověřte, zda v ní nejsou nebezpečné plyny. Ze studny vynoste nevyčerpaný kal, kartáčem očistěte stěny a studnu vydezinfikujte. Rozbitá místa a spáry vyspravte cementovou mazaninou a stěny opláchněte tlakovou vodou. Vyčistěte přítoky a opravte pokryv dna. Pak nechte do studny natékat vodu a průběžně ji odčerpávejte, dokud nezmizí zákal. Pak nalijte dezinfekční prostředek. Za 2 dny lze používat užitkovou vodu. Za 4 týdny proveďte kontrolní rozbor vody. Při její nezávadnosti je voda pitná. Čištění studny můžete svěřit profesionálům. Specializovaná firma vám ušetří čas a starosti.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.