pumppa
Stavba

Jak postavit svépomocí vlastní studnu? A vyplatí se?

Mnoho veřejných vodovodů využívá jen povrchové zdroje vod. Do studny proudí voda z podzemních zdrojů, které obsahují také minerální látky. Podzemní vod a je v různorodém složení a kvalitě. Rozhodli jste se pro vlastní studnu? Podívejme se, jak na její stavbu svépomocí.

Vhodné místo na studnu umístit vám najde tradičním způsobem proutkař, nebo specializovaná firma pomocí moderní techniky. Vaše studna musí být dostatečně vzdálená od studní v sousedství. Je nutné dodržet i dostatečnou vzdálenost od potencionálních míst znečištění, jako je septik či kompost proti průsaku. Pokud neznáte skladbu podloží a velikost zdroje, doporučuje se průzkumný vrt, ze kterého se odebere vzorek zeminy, podloží i vody a projdou laboratorním rozborem. Ten určí kvalitu vody.

Jak je to se stavbou svépomocí

Stavba studny je považována za vodohospodářské dílo. Nejde tedy o jednoduchou stavbu podléhající ohlášení na příslušném stavebním úřadě. Pro stavbu studny je třeba projekt a souhlas orgánů státní správy, tedy vodoprávní řízení vodohospodářů a stavebního úřadu. Platné právní normy tedy zakazují, aby si lidé studnu sami hloubili. Při vodoprávním řízení je třeba doložit autorizační osvědčení firmy, která studnu vybuduje. Je třeba zjistit, zda je vaše zahrada vhodná k vyhloubení studny.

Typ studny

Existují studny vrtané nebo kopané. Rozhodnutí nechte odborníkům. Kopané studny jsou pracnější a dosahují jen do omezené hloubky. Jsou náchylnější na místní znečištění vody díky kolísání hladiny během roku. Pokud je hladina podzemní vody hlouběji než 12 až 15 m, bude výhodnější vrtaná studna. Průměr vrtu se pohybuje od 150 do 300 mm v závislosti na předpokladu spotřeby vody a rozsahu zdroje. Za metr vrtané studny zaplatíte od 2 000 korun podle druhu podloží. Průměr kopaných studní je 1 000 až 1 500 mm a je dostatečný pro potřebu domácnosti. Cena je kolem 7 000 korun za metr.

Vyplatí se vlastní studna?

Vodohospodářské společnosti dnes spíše reagují na nižší spotřebu vody zvýšením sazeb za 1 m³ odebrané vody. To obhajují rostoucími náklady na provoz a údržbu svých vodárenských zařízení a vodovodních rozvodů. Záleží tedy na vás. Pokud ale uvažujete třeba o zalévání zahrady, vlastní studna se vyplatí. S odstupem času se investice několikanásobně vrátí. Nebudete platit vodné, ale pouze stočné. Domácnosti s vyšším odběrem vody mohou uspořit až 5 000 korun za rok a více

Jak na stavbu studny

  • Hydrogeologický průzkum zahrnuje nalezení zdroje vody, projekt průzkumného vrtu, hloubení studny, vyhodnocení průzkumného díla a závěrečnou zprávu. 
  • Projektová dokumentace obsahuje vyjádření odborně způsobilé osoby a zapracování do dokumentace, kterou je nutno přiložit k žádostem o územní a vodoprávní rozhodnutí.
  • Územní a vodoprávní řízení má 2 části. Územní řízení o umístění studny provádí místní stavební úřad. Vodoprávní řízení pro stavební povolení studní domácností provádí vodoprávní úřad pověřeného obecního úřadu. Nejpozději se stavebním povolením vydá rozhodnutí o povolení odběru podzemní vody. Stavební povolení vydá jen se souhlasem stavebního úřadu, jenž vydal územní rozhodnutí o umístění stavby a kontroluje, zda je s ním vodoprávní rozhodnutí v souladu. 
  • Stavba vodního díla a konečná úprava průzkumného vrtu. 
  • Kolaudace stavby vodního díla.

Studna na vodu a stavební povolení

Studna je dle stavebního zákona stavbou. Musí být povolena speciálním stavebním úřadem, v tomto případě vodoprávním úřadem. Podle vodního zákona je současně vodním dílem a musí být povolena vodoprávním úřadem i k odběru vody. Obě povolení vydává jedním rozhodnutím příslušný vodoprávní úřad, který spadá pod stavební úřad. Domovní studny povolují pověřené obecní úřady. Šachty a vrtané studny hlubší než 30 m jsou dle zákona považovány za báňská díla a vyžadují souhlas Obvodního báňského úřadu. K povolení stavby studny potřebujete projekt a mnoho dalších dokumentů. Zákon nepovoluje stavbu studny svépomocí ani pod odborným dohledem.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.