Stavba

Stavební deník: Proč a jak ho vést?

Stavební deník představuje dokument, který se vede hlavně při realizaci stavby firmou a dokládá svými zápisy objednateli informace o průběhu stavby. Vyplatí se ho vést i v případě, pokud stavíte svépomocí. Jak stavební deník správně vést?

Pokud plánujete stavbu rodinného domu svépomocí, nezapomeňte na zákonné povinnosti. K těm patří i vedení stavebního deníku, které se vede i při svépomocné výstavbě a ohlášení stavby. Veďte si ho pečlivě a uvádějte v něm jen pravdivé informace. Správně vedený stavební deník pomůže při řešení případných problémů. Podívejme se na to, jak si vést kromě stavby vést i stavební deník svépomocí.

Ze zákona povinné vedení stavebního deníku

Vedení deníku je zákonnou povinností nejen při velkých stavbách, na které potřebujete stavební povolení, ale i při svépomocné výstavbě. Do deníku se zapisují i veškeré změny provedené na stavbě, než je v projektové dokumentaci. Předložení stavebního deníku po vás může vyžadovat i stavební úřad. Na pečlivé vedení stavebního deníku se zaměřte, pokud část stavby realizujete sami a část s pomocí různých subdodavatelů.

Podoba stavebního deníku

Zákon ukládá povinnost vést při realizaci stavby stavební deník se záznamem prováděných prací, ale blíže neurčuje, jakou má mít podobu. Zakupte si stavební deník nebo tiskopis s předtištěnými kolonkami. Použít můžete i běžný sešit. Stavební deník musí mít očíslované stránky a nesmí mít vynechaná volná místa pro eliminace rizika dodatečných úprav a podvodů. Stavební deník lze vést i elektronicky. Využít můžete speciální služby a aplikace, které jsou k tomu přímo určené. Na stavební deník vzor na internetu určitě najdete.

Jak vypadá běžný stavební deník

Klasický stavební deník má 3 části: úvod, denní záznamy a přílohy. V úvodní části uveďte základní informace o stavbě, jako je číslo parcely a datum zahájení výstavby. Do sekce s denními záznamy pravidelně zapisujte pod sebe veškeré práce, případné reklamace na subdodavatele, závažné okolnosti, jako je povodeň či krádež na stavbě. Uvádějte i teplotu a počasí. Pak si budete jisti, že se třeba nebetonovalo v dešti či mrazu. Ve třetí části s přílohami uveďte protokoly o provedených zkouškách, revize, smlouvy a další podstatné dokumenty.

Stavební deník na každé stavbě

V průběhu výstavby mohou všechny oprávněné osoby do deníku nahlížet, a to i když stavíte svépomocí. Proto jej mějte na stavbě vždy po ruce. Při kontrole ze stavebního úřadu můžete využít i elektronicky vedený deník, které je dostupný kdykoliv a odkudkoliv. Deník veďte i při rekonstrukci nebo zhotovení menší stavby.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.