Dům a Zahrada

Jak založit okrasný záhon?

Okrasné trvalkové záhony je třeba správně založit. Podívejte se na pár základních výsadbových tipů, díky kterým bude záhon krásný s minimem nutné údržby.

Odstraňte travní drn a plevele

S přípravou okrasného záhonu je lepší začít už na podzim a zrýt ho. Při zakládání záhonu si provazem vyznačte jeho obrys a rýčem sloupněte drn do hloubky 5 cm. Nakreslete si návrh a zaneste do něj rozmístění rostlin s počty kusů. Po odstranění drnu a plevele nakypřete půdu rýčem nebo rycími vidlemi. Vyberte plevel, zejména oddenkaté druhy, jako je pýr a bršlice. Lze použít i herbicid jako postřik na plevel.

Zapracujte kompost a hnojiva do půdy

Při založení zahrady svépomocí na plochu rozhoďte vyzrálý kompost v poměru 20 l na 1 m2 a zapracujte do půdy. Do těžkých bahnitých a jílovitých půd před kypřením přidejte písek. Před výsadbou trvalek zapravte pomalu rozpustná hnojiva do půdy a záhon srovnejte hráběmi. Pro kyselomilné druhy přidejte rašelinu.

Trvalky pro snadné pěstování

  • Mateřídouška (Thymus serpyllum / pseudolanuginosus)
  • Rozchodník (Sedum)
  • Agastache (Agastache)
  • Krásnoočko (Coreopsis)
  • Denivky (Hemerocallis)
  • Yucca vláknitá (Yucca filamentosa)
  • Netřesk střešní (Sempervivum tectorum)
  • Řebříček (Achillea)
  • Dračík (Penstemon)

Rozmístěte si na záhon nádoby s rostlinami

Aby záhon odpovídal představám na nákresu, rozložte si na ploše kontejnery s rostlinami a zkontrolujte vzhled záhonu, aby nebyly rostliny nasázeny příliš hustě ani řídce. Kořenový bal trvalek před výsadbou ponořte do nádoby s vodou a vyčkejte, než z balu přestanou unikat bubliny.

Vysazujte do přiměřeně velkých jam

Postupujte odzadu od vysokých trvalek k přednímu okraji záhonu s těmi menšími. Menší trvalky vysaďte pomocí sázecí lopatky. Jamku vytvořte vždy o něco větší než kořenový bal. Pro vzrostlé solitérní trvalky s objemným kořenovým balem vyryjte jámu rýčem. Při sázení si položte přes záhon prkno, ať si povrch záhonu neudusáte.

Půdu jemně, ale vydatně zalijte

Po výsadbě srovnejte povrch záhonu a rostliny opatrně ale důkladně zalijte. Malý záhon zalévejte konví s kropítkem a velký kropicí hadicí. Nikdy nepoužívejte proud vody. Voda musí na půdu s rostlinami dopadat jako při dešti v malých kapkách. Silný proud vody hne s půdou i rostlinami a ty se nemusí uchytit. Za sucha udržujte záhon stále vlhký, dokud rostliny dostatečně nezakoření a začnou jim dorůstat nové listy.

Trvalky doplňte letničkami

V následujícím roce, kdy budou trvalky již dobře zakořeněné, bohatě olistěné a začnou kvést, doplňte dvouletky či letničky. V dalších 2 až 3 letech budou pěkně kvést. Pokud není záhon ještě dostatečně hustý, než se trvalky rozrostou, mezery vyplňte dvouletkami, letničkami či cibulovinami. Použít můžete i okrasné kameny.

Přesazování rostlin a redukce záhonu

Pokud je naopak porost v záhonu příliš hustý, můžete přebytečné rostliny na jaře nebo na podzim odrýt a přesadit. Pravidelně rostlinám kontrolujte rub listů a včas zasáhněte při výskytu chorob a škůdců, jako jsou slimáci, mšice, plísně a houbové choroby. Pak bude okrasný záhon neustále krásný.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.