Stavba

Jak postavit zahradní pergolu nebo altán ze dřeva svépomocí?

Chcete si postavit zahradní pergolu svépomocí? Máme pro vás pár typů, jak ji postavit. Najděte si správné místo a rozhodněte se, jakou střešní krytinu umístíte na pergolu.

Najděte si zajímavý koutek zahrady, u bazénu, rybníčku nebo u zahradního krbu. Díky posezení pod pergolou získáte dobré místo k odpočinku. Materiálem pergoly může být dřevo, kov i plast. Borovicové a modřínové dřevo je lepší než smrkové a snáze odolá nepřízni počasí. Nikdy nezapomeňte na jeho povrchovou úpravu v podobě impregnace.

 

Projekt pergoly svépomocí

Projektová dokumentace obsahuje kusovník, seznam a dokumentaci.

 • Kusovník je výpis řeziva pro objednávku materiálu. Číslování rozlišuje šířku, výšku i délku dílce a jeho materiál. Délka materiálu je v něm prodloužena o 10 a6 15 cm pro opracování.
 • Výrobní seznam je výpis přehledu dílců pro výrobu. Poziční čísla odpovídají číslům ve výrobní dokumentaci a neshodují se s čísly v kusovníku. Výrobní seznam kromě šířky, výšky a délky dílce i materiálu, rozlišuje i opracování dílců. Poziční čísla zjednoduší přehled o tom, co je hotové i montáž. Hotový dílec si na nepohledové straně lze označit pozičním číslem.
 • Výrobní a montážní dokumentace slouží k založení stavby, vyřezání prvků a sestavení konstrukce podle pozičních čísel.

Základy pro pergolu

Při vytyčení pergoly si kolíky ohraničte půdorys dlážděné části pergoly. Sejměte 20 cm horní vrstvy zeminy. Vyznačte si polohu patek a přeměřte pravoúhlost úhlopříček. Vykopejte základové patky do nezámrzné hloubky 90 cm a betonujte do výšky nad terén pomocí bednění. Horní hranu zarovnejte s výškou patky 10 cm pod úrovní pochozí hrany zámkové dlažby. Zkontrolujte výšku vodováhou a odstraňte bednění. Zasypte výkop kamenivem a zhutněte. Obrubníky dejte do cementové malty třídy C12/15 tloušťky 10 cm a zasypeme do 1/3 výšky. Dlažbu zasaďte do vyrovnaného štěrkového lože z kameniva o frakci 4 až 8 cm v tloušťce 3 až 4 cm. Na pochozí chodníčky použijte tloušťku dlažby 6 cm.

 

Stavba pergoly

 1. Vyznačíme pozice sloupů na základové patky.
 2. Na konce sloupů osadíme kotevní patky.
 3. Na horní hranu vaznic z výkresu překreslíme polohu krokví.
 4. Na rovném terénu sestavíme přední rám ze dvou sloupků, dvou pásků a vaznice.
 5. Sestavíme i druhý nižší rám.
 6. Vztyčíme zadní, nižší rám a provizorně jej zavětrujeme pomocí latí.
 7. Vztyčíme přední, vyšší rám a dočasně ho zavětrujeme latěmi.
 8. Na vztyčené rámy pak vytáhneme krokev.
 9. Krokev dáme do výchozí pozice a shora ji připevníme vruty k vaznici.
 10. Stejně upevníme druhý konec krokve. Vzdálenost upravíme mírným nakloněním rámů.
 11. Stejný postup použijeme pro druhou krajní krokev.
 12. Pak osadíme pásky ke sloupu i ke krokvi a zajistíme dvěma vruty do každého spoje.
 13. Odstraníme provizorní zavětrování rámů.
 14. Zkontrolujeme a upravíme svislost sloupů vodováhou.
 15. Pak sloupy upevníme k betonovým patkám.
 16. Zkontrolujeme vaznice vodováhou a konstrukci vyrovnáme výškově nastavitelnými patkami.
 17. Doplníme zbývající krokve a připevníme k vaznicím.
 18. Pak můžete pergolu i zastřešit.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.