Stavba

Výpočet schodiště: Jak snadno spočítat schody?

Aby se nám po schodišti pohodlně chodilo, musí mít sklon 25° až 35°.  Je třeba dobře počítat, abyste dosáhli tohoto sklonu. Je nutno správně měřit a počítat, aby se vám schodiště vešlo do prostoru, který máte k dispozici.

Výpočet jednoramenného schodiště

 • Zjistíme si výšku schodiště, mezi povrchem podlahy horního a spodního podlaží. U totožných skladeb podlahy je to konstrukční výška podlaží.
 • Zvolíme si výšku schodišťového stupně h – 150, 160, 170 nebo 180 mm.
 • Zvolenou výškou stupně následně podělíme výšku schodiště a výsledek si pak zaokrouhlíme na celá čísla. U jednoho schodišťového ramene může být počet sudý i lichý, u dvouramenného schodišťového ramene pak vždy sudý.
 • Výšku schodiště podělíme počtem schodů a dostaneme konečnou výšku schodišťového stupně. Výsledek zde nezaokrouhlujeme, necháme tedy 163,153 mm.
 • Dle takzvaného Lehmanova vzorce 2h + b = 630 mm vypočteme šířku schodišťového stupně b a zaokrouhlíme na 5 nebo 10 mm.
 • Pak si vypočítáme sklon schodiště tgα = h/b.
 • Následně si vypočítáme délku schodišťového ramene L = (n-1) x b, kde je počet schodišťových stupňů.
 • Navrhneme si šířku schodišťového ramene Br – v domě minimálně 900 mm.
 • Pak si provedeme kontrolu, zda je podchodná výška rovna, nebo vyšší jak minimální hodnota hp = 2100 mm.
 • Nakonec ještě provedeme kontrolu, zda je průchodná výška rovna, nebo vyšší jak minimální hodnota hpr = 1900 mm.

Výpočet dvouramenného schodiště

Vzorec výpočtu schodiště

 • KV = 2 800 mm

Pomocí výpočtu vydělením zjistíme, kolik budeme potřebovat stupňů k překonání dispoziční výšky a jak bude schod vysoký, například 16 stupňů.

 • 2 800 / 16 = 175 mm

Šířku stupně dopočítáme ze vztahu 2x V + Š = 630 mm

a spočítáme si zároveň i sklon schodiště.

2× 175 + Š = 630

Š = 630 – 2× 175 = 280 mm

arctg 0,625 = 32°

16 stupňů si rozdělíme do 2. ramen po 8. stupních

spočítáme si délku jednoho ramene (kdy 8 výšek znamená 7 šířek)

D = 280 × 7 = 1 960 mm

Pak si musíme zvolit šířku ramene, označenou jako „b“ a podle toho následně vyneseme šířku podesty.

Při stavbě rodinného domu je:

 • minimální šířka 900 mm
 • ideální šířka 1 100 až 1 200 mm
 • a podesta musí být vždy stejně široká

Podchodná a průchodná výška je důležitá pro bezpečný a pohodlný pohyb.

 • minimální podchodná výška je 2 100 mm
 • minimální průchodná výška je 1 900 mm

Podchodná hp = 1 500 + 750 / cos α = 1 500 + 750 / cos 32 = 2 384 mm

Průchodná výška hpr = 750 + 1 500 x cos α = 750 + 1 500 x cos 32 = 2 022 mm

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.