Dům a Zahrada

Jak a kdy stříhat jabloně

Jádroviny, zejména jabloně a hrušně, nejsou tolik náročné na dobu řezu, přesto počkejte s hlavním řezem až po skončení mrazů a provádějte jej v březnu nebo v dubnu. Aby stromy po dlouhá léta dobře plodily, vyžadují pravidelný řez. Použijte univerzální zahradní nůžky s pilky. Důležité je znát jednotlivé odrůdy, květní násady, podnož i stáří stromu. Řez dělíme podle věku stromu na výchovný, tedy od doby vysazení po dobu začátku plodnosti. Dále udržovací, prováděný v době plné plodnosti. A nakonec zmlazovací, prováděný u stromů přestárlých, vyžadujících zmlazení.

hrušeň

Řez podle vzrůstu a letní řez

Pokud je strom mohutnější, provádíme řez později, až těsně před květem, nebo volíme letní řez, který provádíme v druhé polovině srpna. Některé odrůdy vytvářejí delší plodonosný obrost a je třeba při řezu šetřit zejména květní pupeny na konci letorostů. Typické jsou odrůdy jablek Rubín, Bohemia či Rubinola. Pokud je nebudete šetřit, přijdete zbytečně o většinu úrody. Nevhodným řezem dochází ke střídavé plodnosti a některé odrůdy jsou k tomu náchylnější, zejména u odrůd Skleněné žluté, Ontario a Melodie. Pak je třeba v roce s předpokládanou vysokou květní násadou tento strom ořezat asi o 30 až 40 % větví více. V roce, kdy má strom násadu nízkou, řežeme jen 5 až 10 % dřeva, nebo neřežeme vůbec.

Řežeme s rozmyslem

Nejkvalitnější ovoce stromy plodí na mladém, dobře osluněném dvou až tříletém dřevě. Starší dřevo je třeba nahradit mladším plodonosným dřevem. Větve odřezáváme ostrou pilkou a nenecháváme po řezu žádné suky. Ty jsou podhoubím pro dřevokazné houby a nectriovou rakovinu. Pokud u silnějších větví ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů jalové letorosty, známé jako vlky. Ty strom zbytečně zahušťují. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením koncem června a v červenci. Je-li na větvích bílý povlak padlí, napadené letorosty ihned odstraňte. Koruna stromu musí být vzdušná, ve tvaru pyramidy, nahoře užší, dole širší, aby horní větve nezastínily spodní, s jednotlivými patry plodonosných větví. Ponechte mezi nimi volný prostor 60 až 80 cm u bujně rostoucích stromů 1 m.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.