Pro kutily

Jak nadepsat obálku? Možná stále děláte chyby

Vedle nalepené známky příslušné hodnoty na vaší obálce je adresa jedním z nejdůležitějších faktorů nezbytných pro bezproblémové doručení listovní zásilky.

Pokud chcete mít jako odesilatel jistotu, že zásilka bude včas a bez problémů doručena adresátovi, věnujte napsání adresy odpovídající pozornost a pečlivost.

Náležitosti poštovní zásilky

Poštovní adresa každé poštovní zásilky musí být napsána latinkou neboli latinským písmem, čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování. Pokud je poštovní adresa psána strojem nebo na počítači, písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Poštovní adresa psána rukou mí mít označení adresáta napsáno hůlkovým písmem. Poštovní směrovací číslo a název příslušné pošty se nepodtrhává.

Pozor na to, čím píšete

Poštovní adresa musí být napsána takovou psací potřebou, která se nerozmaže nebo nesetře. Nesmí být napsána tužkou, průklepem nebo průpisem. Poštovní adresa adresáta nesmí být napsána ani červenou barvou nebo prostředkem s obsahem luminiscenčního barviva.

Kam napsat adresu

Poštovní adresy adresáta a odesílatele musí být napsány podélně na té straně poštovní zásilky, která je pro daný účel svými rozměry a úpravou nejvhodnější. Nejmenší přípustné rozměry této strany jsou 14 x 9 cm. Poštovní zásilky válcového tvaru musí mít délku nejméně 14 cm a průměr nejméně 3 cm. Poštovní adresy nepište na straně obálky, kde jsou chlopně.

  • v pravé dolní čtvrtině zásilky je poštovní adresa adresáta
  • v pravé horní čtvrtině zásilky se umisťují poštovní známky
  • v levé horní čtvrtině zásilky má být poštovní adresa odesílatele

Nechte místo pro přepravní společnost

Přepravní společnost na zásilku umísťuje své poznámky, nalepuje své nálepky či poštovní známky nebo otisky svých razítek včetně reklamních otisků. Na poštovní zásilce může být uvedena spisová značka nebo obdobná poznámka odesílatele týkající se jejího obsahu. Proto musí úprava poštovní zásilky umožňovat přidání výše uvedených záznamů či nálepek. K těmto účelům lze použít i štítek s rozměry nejméně 14 x 9 cm, který je nalepen na poštovní zásilce. Můžete použít i adresní vlaječku schválenou přepravní společností a pevně ji k zásilce připojit.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.