Jak správně umístit zásuvky
Interiér

Kam a jak umístit zásuvky v bytě: Průvodce pro optimální rozmístění

Při plánování bydlení je důležité strategicky umístit zásuvky, aby odpovídaly individuálním potřebám a zároveň splňovaly bezpečnostní normy. Zásuvky by měly být dostatečně přístupné pro všechny elektrické spotřebiče bez nutnosti prodlužovacích kabelů, což zvyšuje bezpečnost a estetiku prostoru. Důležité je také vzít v úvahu ergonomii, ergonomická výška zásuvek se standardně pohybuje okolo 30 cm od podlahy pro nižší zásuvky a kolem 110 až 120 cm pro zásuvky umístěné vyšší.

Bezpečnost je klíčovým aspektem, proto je třeba zásuvky umístit s ohledem na blízkost vody a tepla. V koupelně je nutné respektovat minimální vzdálenost 60 cm od umyvadla a veškeré zásuvky by měly být chráněny proti stříkající vodě. V kuchyni je rovněž důležité zásuvky neumisťovat těsně nad vařičem či do prostoru, kde by mohly být zasaženy proudem vody z dřezu.

Při rozmístění zásuvek se také musím řídit dispozičním řešením bytu a rozložením nábytku a spotřebičů. Plánování umístění zásuvek a vypínačů od začátku minimalizuje potřebu následných úprav a zajišťuje, že každé zařízení bude mít svůj vlastní elektrický zdroj bez překážek a zbytečně dlouhých kabelů. Ovšem důležité je naplánovat i s ohledem na normy a bezpečnostní předpisy.

Jak správně umístit zásuvky

Základy umístění zásuvek

Při navrhování rozložení zásuvek v domácnosti je klíčové zohlednit praktické potřeby každodenního života a dodržovat bezpečnostní normy a předpisy.

Plánování rozložení zásuvek

Mým prvním krokem je pečlivé plánování rozložení zásuvek. V kuchyni umisťuji zásuvky ve spodní části ve výšce přibližně 300 mm od podlahy a nad pracovní plochou ve výšce 1 200 až 1 250 mm, což odpovídá průměrné výšce soklu. Ujistím se, že zásuvky nejsou umístěny blízko dřezu, umyvadla nebo stříkající vody – udržuji minimální vzdálenost 600 mm.

 • Kuchyň:
  • Spodní zásuvky: ~300 mm od podlahy
  • Horní zásuvky: ~1 200 – 1 250 mm nad pracovní plochou
  • Vzdálenost od dřezu: >600 mm

Pro obytné místnosti preferuji umisťování zásuvek do výšky k loktu dospělé osoby, aby byla zajištěna jejich dobrá dostupnost. Správná výška jako cca 120 cm od podlahy.

 • Obytné místnosti:
  • Výška zásuvek: ~120 cm od podlahy

Elektrické normy a bezpečnost

Klíčovou součástí mého plánování je dodržení elektrických norem a bezpečnostních standardů. Všechny elektrické zásuvky, zvláště ty v koupelně, musí být řádně uzemněné. V koupelně si dávám pozor na normy související s ochranou proti vodě a volím zásuvky, jež odpovídají bezpečnostním kritériím.

 • Koupelna:
  • Uzemnění: povinnost
  • Ochrana proti vodě: normy a bezpečnostní předpisy

Je nutné také zohlednit umístění a počet zásuvek potřebných pro různá zařízení a nábytek, což ovlivňuje celkový počet a rozvržení zásuvek v bytě. Při projektování důkladně posuzuji umístění nábytku a spotřebičů a plánuji tak, abych předešla pozdějším komplikacím s nedostatkem zásuvek nebo přemírou kabelů.

Kam umístit zásuvky

Umístění zásuvek v jednotlivých místnostech

Při umísťování zásuvek v bytě je důležité vzít v úvahu specifika každé místnosti. Detailní plánování zahrnuje optimální počet a umístění zásuvek z hlediska praktičnosti a bezpečnosti.

Kuchyně

V kuchyni doporučuji umístit zásuvky minimálně 600 mm od dřezu a varné desky, aby se předešlo rizikům způsobeným vodou. Nad pracovní plochou je ideální výškové umístění zásuvek 1 200 až 1 250 mm od podlahy.

 • Příklad umístění:
  • U dřezu: Nejméně 600 mm od okraje
  • Nad pracovní plochou: 1 200 – 1 250 mm

Obývací pokoj

V obývacím pokoji je vhodné rozmístit zásuvky v místech u sedací soupravy pro pohodlné nabíjení elektroniky a u televize, kde je zapotřebí více zásuvek pro připojení různých zařízení.

 • Příklad rozmístění:
  • U televize: Minimálně 2-3 zásuvky vedle sebe
  • U sedací soupravy: 1 zásuvka každé 2 metry

Ložnice

V ložnici je standardně umístění zásuvek vedle postele pro noční lampičky či nabíjení telefonů a případně dalších zařízení, jako jsou budíky nebo čtečky knih.

 • Příklad umístění:
  • Vedle postele: 1 zásuvka na každou stranu

Koupelna

V koupelně je třeba být zvláště opatrný kvůli vlhkosti. Zásuvky by měly být ve vyšších polohách, daleko od zdrojů vody, a měly by být opatřeny kryty pro zvýšení bezpečnosti.

 • Příklad umístění:
  • Dostatečně vzdáleny od vody
  • Výškově umístěné nad pracovní plochou: Minimálně 1 200 mm

Typy a styly zásuvek

Při výběru zásuvek pro můj byt se snažím vybírat s ohledem na typy a styly, které nejvíce odpovídají mému životnímu stylu a estetice interiéru. Typů zásuvek je mnoho, od klasických až po moderní s USB porty. Je také důležité mít na paměti bezpečnostní prvky, jako jsou zásuvky s dětskou pojistkou.

Standardní zásuvky:

 • Jednoduché
 • Bez zvláštních funkcí
 • Vhodné pro běžnou domácnost

Zásuvky s USB:

 • Umožňují přímé nabíjení zařízení
 • Zvyšují funkčnost

Zásuvky s více porty:

 • Nabízejí větší počet vstupů
 • Užitečné pro oblasti s více zařízeními

Co se týče stylů, ráda kombinuji funkčnost s designem, aby zásuvky ladily s celkovým vzhledem mého bytu. Jsou zásuvky, které mají elegantní skleněné nebo kovové rámečky, zatímco jiné jsou navrženy s ohledem na minimalismus a skrytou instalaci.

 • Minimalistické zásuvky: Skryté nebo zapuštěné, s čistými liniemi
 • Designové zásuvky: Různé barvy a materiály, zdůrazňují estetiku
 • Zásuvky s ochranou: Pojistka proti dětem, případně uzamykatelné kryty

Mým cílem je dosáhnout vyváženosti mezi funkcí a formou, s důrazem na bezpečnost a pohodlí. Vybrat správný typ zásuvky v souladu s potřebami mé domácnosti je pro mě prioritou.

Jak umístit zásuvky do ložnice

Chyby při umísťování zásuvek a jejich řešení

Při rozmisťování zásuvek v bytě se často objevují chyby, které mohou mít za následek nepohodlí nebo dokonce bezpečnostní rizika. Já se pokusím vysvětlit některé z těchto chyb a nabídnout správné řešení.

1. Nedodržení bezpečnostních norem: Především v kuchyni a koupelně je důležité dodržovat bezpečnostní normy kvůli riziku nehody.

 • Řešení: Zkontrolujte platné bezpečnostní normy a umístění zásuvek přizpůsobte tak, aby byly mimo dosah vody a v dostatečné výšce.

2. Ignorace budoucích potřeb: Mnohdy se stane, že nepředvídám potřebu dalších zásuvek a po jejich instalaci zjišťuji, že jich není dostatek.

 • Řešení: Musím naplánovat přesné umístění nábytku, počtu spotřebičů a zvažuji instalaci dvojzásuvek tam, kde to bude přínosné. Řídím se pravidlem, více znamená lépe. 

3. Nesprávná výška zásuvek: Často se setkám se zásuvkami nainstalovanými příliš nízko nebo výšce, která není ergonomická pro tělo.

 • Řešení: Zásuvky bych měla instalovat ve výšce, která odpovídá běžnému využití – nad kuchyňskou linkou obvykle 10-30 cm a vedle postele tak, aby byly snadno dostupné.

4. Neodolné zásuvky v mokrých prostorách: V koupelně a poblíž kuchyňského dřezu je důležité používat zásuvky s krytem a zvýšenou ochranou proti vlhkosti.

 • Řešení: Vyberu zásuvky s ochranou minimálně IP 44 pro místnosti s vysokou vlhkostí, a ještě k většímu zabezpečení instaluji RCD (proudový chránič).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *